Lasse Gustavson och Henrik Mattsson har sammanlagt arbetat som professionella föreläsare i över 30 år och föreläst för 100.000- tals människor i Sverige och i utlandet. De tillhör båda den absoluta eliten bland svenska talare.

Henrik Mattsson
Henrik MattssonFöreläsare och coach
Henrik Mattsson är en framstående coach och föreläsare som tillhör de mest etablerade i Sverige idag. Han har coachat och utbildat närmare 100 000 personer sedan 1999 och är idag en av Sveriges mest anlitade talare. Henrik arbetar främst som föreläsare/utbildare, men även som coach för chefer och mental coach åt bland annat elitidrottare.

Henrik är bl a utbildad i Personal Mastery och Advanced Leadership hos K-A Inc, samt är certifierad internationell coach och NLP-Trainer via Skandinaviska Ledarhögskolan. Konflikthantering, kommunikation och mental träning är andra exempel på områden han har utbildat sig i.

Henrik får alltid väldigt höga utvärderingar och är en stark scenpersonlighet som förmedlar mycket kunskap, visdom, värme och humor. Hans föreläsningar är energirika och roliga, med många aha-upplevelser. Hans förmåga att engagera och få människor att tänka i nya banor ledde till att han blev nominerad till Sveriges bästa talare 2007, av Confex (Sveriges ledande kurs- och konferensarrangör). Under 2000- talet har han vid upprepade tillfällen synts i media så som i tex Aftonbladet, Må Bra, LIV, Svenska Dagbladet, SVT och TV 4 för att nämna några. Han är en visionärs- och entrepenörssjäl som drivs av en stor tilltro till individens potential och kreativa förmåga.

Lasse Gustavson
Lasse GustavsonFöreläsare och coach
Lasse Gustavson har jobbat som föreläsare, utbildare och coach, sedan början på 90-talet. Främst i Sverige och Norge, där han under åren talat inför 100.000-tals människor.
Hans budskap har oftast kretsat kring det allmänt mänskliga. Att möta och omfamna det svåra, att förespegla sig det tillsynes omöjliga, men kanske främst, att uppfatta och glädjas åt det vardagliga.
Lasse har idag en bred och flerårig Hälsopedagogisk utbildning, med fokus på Debriefing, Mental träning, Mindfulness samt Gruppsamverkan och Ledarskap.

-Som utbildare vill jag skapa en inre upplevelse hos mina deltagare. Det är där sann utveckling börjar. Människan är en fantastisk skapelse och kreativa medskapare i både egna och andras liv. På gott och ont…
Med mina utbildningar vill jag inspirera till ett högre medvetande kring de mekanismer eller principer som verkar ligga till grund för detta skapande.
Att utveckla det finaste du bär och ge det vidare, är ett svar på frågan om meningen med livet.
Med den här utbildningen vill vi stödja dig att ta ett steg i den riktningen. Alla människor bär en historia värd att lyssna på, här får du redskap att framföra den.